Sista anmälninagsdag till StSF's årsmöte har passerats!